ПРИЕМ 2020 г.ПРИЕМ НА КУРСАНТИ

ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

ГРАЖДАНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ
ОБУЧЕНИЕТО НА КУРСАНТИТЕ Е НА ПЪЛНА ДЪРЖАВНА ИЗДРЪЖКА
КАНДИДАТИТЕ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВВВУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" И ВЪВ ВСИЧКИ ВОЕННИ ОКРЪЖИЯКОНТАКТИ

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"

  5855, гр. Долна Митрополия, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"

  info@af-acad.bg